Zprávy z Prahy 1953 (Pernes Jiří)

Zprávy z Prahy 1953 (Pernes Jiří)
Zprávy z Prahy 1953 (Pernes Jiří)

Rok 1953 byl pro komunistický režim v Československu přelomový. Smrt J. V. Stalina a vůdce československých komunistů K. Gottwalda v březnu toho roku otevřela cestu k řešení nahromaděných problémů především hospodářských a sociálních. Nové sovětské vedení opustilo linii otevřené konfrontace se západními demokraciemi, vyhlásilo program zvyšování životní úrovně svých občanů a k provádění stejné politiky tlačilo i východoevropské satelity. Rozsáhlá studie zabývající se vývojem v Československu uvádí edici dokumentů (v českém překladu) s hlášeními o situaci, která v roce 1953 do svých metropolí zasílali diplomaté z britské, sovětské a rakouské ambasády v Praze tedy autentický pohled přímých svědků událostí.

Rádi Vám nabídneme Zprávy z Prahy 1953 v knihkupectví Beletrie.

Další knihy knihkupectví: