Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 – Ciglbauer Jan

Mimořádný lidový soud České Budějovice patřil jednoznačně mezi Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948nejpřísnější tribunály poválečné retribuce v ČSR, trestající kolaboranty, udavače a válečné zločince. V letech 1945–1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé a čím se provinili? Jejich životopisy sestavené na základě studia jednotlivých trestních spisů nám přiblíží nejen nejrůznější druhy kolaborace, ale i příběhy těch, na kterých se provinili – menších i větších odbojářů i prostých lidí, jež se v krizovém okamžiku postavili zlu nebo byli prostě jen proti své vůli vtaženi do víru tragických událostí v době tzv. zvýšeného ohrožení republiky.

K dostání zde: Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 – Ciglbauer Jan
Další knihy knihkupectví:

www.knihkupectvi-ladvi.cz doporučuje Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948 – Ciglbauer Jan.