Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV – Hladký Jan

Publikace „Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV“ obsahuje vzpomínky Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAVpracovníka Oddělení kosmického záření, vysokých energií a elementárních částic – nazývaného v ústavu „kosmici“ – na jeho činnost během zhruba čtyřicetiletého období. Navštěvoval ústav od jeho založení v roce 1954 ještě jako student a od roku 1957 je jeho pracovníkem až do současnosti.
Historie časového úseku tohoto oddělení Fyzikálního ústavu ČSAV v Praze v rozmezí od roku 1957 až do rozdělení Československa na dva samostatné státy v první polovině devadesátých let se týká experimentů s kosmickým zářením v Praze a na Lomnickém štítě a dále zejména období, kdy byl autor vedoucím složky Státního plánu vědy a výzkumu nebo později nositelem grantů, což souviselo s experimenty na urychlovačích částic ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně (SSSR), v CERN Ženeva a DESY Hamburg.

K dostání zde: Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV – Hladký Jan
Další knihy knihkupectví:

www.knihkupectvi-ladvi.cz doporučuje Paměti kosmika Fyzikálního ústavu ČSAV – Hladký Jan.