Posvátný baldachin – Základy sociologické teorie náboženství – Berger Peter L.

Tento čtivý rozbor sociologických kořenů náboženské víry staví na teoriích vědění, jež Peter Berger poprvé zkoumal s Thomasem Luckmannem v knize Společenská výstavba skutečnosti (Sociální konstrukce reality). Posvátný baldachýn vychází z řady příkladů z primitivních, starobylých i současných náboženství a bravurně ukazuje, jak je náboženství výplodem společnosti, z níž vychází – náboženství je „posvátným baldachýnem“, který každá lidská společnost „vztyčuje“ nad svým světem, aby mu dala význam.
Posvátný baldachin - Základy sociologické teorie náboženství
„Berger má stručný a jasný styl… ve svém oboru prakticky nemá v tvůrčím rozletu sobě rovného. Posvátný baldachýn to dokazuje v největší možné míře… je to jednoduše jeho nejdůležitější kniha. Skutečně si myslím, že se jedná o nejdůležitější příspěvek k sociologii náboženství od Weberovy práce Protestantská etika a duch kapitalismu.“
– Jeffrey K. Hadden v Commonweal

K dostání zde: Posvátný baldachin – Základy sociologické teorie náboženství – Berger Peter L.
Další knihy knihkupectví:

www.knihkupectvi-ladvi.cz doporučuje Posvátný baldachin – Základy sociologické teorie náboženství – Berger Peter L..